Gården

Gården brukas sedan 1932. Kent Lundström med familj är tredje generation som förvaltar den. Totalt brukas 150 ha åkermark, 35 ha egen mark samt 10 ha naturbetesmark. Till gården hör 90 ha produktiv skogsmark. Jordbruket är inriktat på köttproduktion med ca 100 st ungnöt (15-16 mån) samt 60 dikor. På gården är det en renrasig stambokförd Limousin-avelsbesättning. Det finns även två hundar, sommarhöns och tupp.

Limousin är en biffras som härstammar från Frankrike, staden Limoges. Kännetecknande för rasen är den gyllenbruna färgen, en lång välmusklad rygg samt en köttfull bakdel. Under 1600-talet användes rasen som dragdjur i kombination med köttproduktion. Utvecklingen har sedan gått mot en utpräglad köttras och de utmärker sig med lätta kalvningar, högt foderutnyttjande och framför allt högt slaktutbyte.

År 2007 började vi förädla egenproducerat Limousinkött till exklusiva korvar och charkprodukter som lanserades på Smak & Lust-mässan i Stockholm, Bondens Egen marknad i Umeå, Nolias Livstilsmässa i Umeå samt Olofsfors julmarknad.

Vårt mål är att vara ett miljövänligt och klimatsmart företag och det är något vi ständigt jobbar mot. Det hållbara arbetet genomsyrar allt vi gör på gården, vi sköter bland annat våra marker ansvarsfullt så att de ska vara minst lika rik på biologisk mångfald, naturupplevelser & råvaror i framtiden som de är idag. För att forma ett hållbart sätt att leva är djuren en viktig pusselbit i vår verksamhet. De betar marker som är viktiga för ekosystem och en god djuromsorg är en garanti för välsmakande produkter.