Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy 

Vår mål är att vara miljövänlig och klimatsmart företag.
Vi vill bevara och nyttja natur och kultur långsiktigt och hållbart.

Det hållbara arbetet genomsyrar allt vi gör på gården. Vi sköter exempelvis våra marker
ansvarsfullt, så att de ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser
och råvara i framtiden som de är idag. Vi är noga med växtföljd för att inte utarma jordarna.

För att forma ett hållbart sätt att leva är djuren en viktig pusselbit i vår verksamhet.
De betar marker som är viktiga för ekosystem som innebär att vi står mot olika
klimatförändringar. Gräs omvandlar de till kött och mjölk som är huvud råvara i
gårdsbutiken och vår restaurang. Djures gödsel är en förutsättning för att bevara
och stärka matjordslagret vilket ger oss möjlighet att odla mat till boskapen och
försörja restaurangen med egenodlade gränsaker och örter.

Tack vare odlingarna skapar vi trivsama möljöer för vara gäster att vistas i.
Vi är kunskapsförmedlare med lokal förankring i trakten. Vi vill erbjuda vara besökare
en närhet och inblick det vardagliga livet på den Västerbottniska landsbygden
som speglar den mångåriga bonde traditionen på ett sätt som är äkta och inte
förvanskar historia och kultur. Våra upplevelser ska anpassas så att besökaren
har en möjlighet att få förståelse och respekt för natur och kultur. Besökaren ska
uppleva glädje och tycka att besöket levt upp till förväntningarna. 

Värdskap

Hållbarheten handlar för oss om att skapa värden för våra besökare bidra med
arbetstillfällen och ekonomisk utveckling för att ge tillbaka något till
lokalsamhället där vi verkar. Vi vill uppmuntra våra besökare att handla kvalitetsprodukter
från lokala entreprenörer. Produkter som på ett autentisk sätt spegla vår livsstil och kultur.

Säkerhet för besökaren är mycket viktig oss genom att analysera risker
vill vi minimera olyckor och erbjuda en säker och trygg vistelse på gården.

Vi är mån om att ge besökare den bästa värdskap därför är kundomdömen
mycket viktiga för att förbättra oss med denna hållbarhetspolicy som utgångspunkt.