Miljöpolicy

Företagets Miljöplan

"Att hushålla med resurserna"

 

Inköpspolicy

Det mesta av våra råvaror kommer fån egen uppfödning och egen odling. Vi fokuserar mycket
på ansvarsfulla inköp från leverantörer från trakten. Resten kompletterar vi
genom inköp på närmaste ICA butiken eller hos grossisten.

Porslin och serveringsmaterial köper vi om möjligt från loppisar och secondhand-butiker.
Förbrukningsmaterial köpes miljövänligt eller ersättes med material som går tvätta
eller diska i 60 grader. Vi undviker matsvinn genom att vi till stor del jobbar med
bokade sällskap och att mata hönor och grisar med det som blir över.

 

Att spara energi och minska utsläpp av växthusgaser

Vi arbetar kontinuerligt för att minska den egna energiförbrukningen, genom att
regelbundet kontrollera energiförbrukningen för att identifiera var och hur de största
energibesparingarna kan genomföras. Den inköpta utrustning ska ha hög energistandard
och ljuskällor byts mot lågenergibelysning.