Djurstallar

Hörnsjö Åbranets Limousin

Kent Lundström med familj tog över gården efter hans föräldrar 1996. Ändrade därefter iriktning från mjölk- till köttproduktion.

Alla befintliga byggnader som fanns på gården kom till användning:

Gamla mjölkladuården: Rationaliserades med små investeringar. Där stallades djuren in till en början under vintersäsongen men numera går de på lösdrift året runt. Denna gamla ladugård nyttjar vi istället just nu som förvaring och planerar att bygga ett stort frysrym.

Lösdriftstall med djupströbädd: Första avdelningen för att utöka köttproduktionen byggdes 1996, intill en befintlig plansilo. Plansilofacken används under vintern som djurstall. Båda byggnaderna rymmer cirka 50 djur.

Lösdriftstall med liggbås: Byggdes 2002 för bättre hantering av djur och gödsel. Efter tillbyggnad 2004 finns det plats för 60 djur.

Våra djurstallar fylls delvis med kalvar från egen Limousinbesättning samt inköpta köttraskalvar från lokala uppfödare med tanke på miljö, djurtransporter och för att gynna samarbete mellan gårdarna i närområdet.