Investeringsstöd

Investeringsstöd

Vi på Åbrånets Limousin har fått stöd från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. Vi har investerat i ett di-ko stall och skrapgångar för att förbättra djurmiljö och hälsa. Idag har vi 61 kalvande Limousinkor som bor i byggnaderna som vi kunnat förverkliga tack vare det stöd vi fått.

Vi har även investerat i en plansilo för att förbättra foderkvalitén, minska foderspillet och effektivisera skörden. Ett bra foder innebär att vi på Åbrånet är självförsörjande på grovfoder och att djuren växer tillräckligt bra på ensilaget. Endast ungtjurar får lite tillskott av kornkross från 7 månaders ålder för att tillgodose tillväxtkurvan.

Investeringsstöd från EU har vi också ansökt om för vår utbyggnad av kyl-, frys- och packrum.

Kontakt