Entreprenad

Entreprenad

Vi utför uppdrag inom entreprenad så som täckdikning, jordvärme, gödselspridning m.m. För mer information kontakta oss via telefon eller mail.

 

Täckdikning

Täckdikningen sker med kedjegrävare Shelton CT150 som kopplas bakom traktor. Maskinen lägger slangen och lutningen får man med hjälp av laser. Även grusvagn hyrs ut för att lägga filter på slangen.

Grundpris 15:-/meter

Tillkommer slang, etablering, grus, hyrning av grusvagn, återfyllnad.

 

Jordvärme

Shelton CT150 är även lämplig vid nergrävning av jordvärme.

Grundpris 25:-/meter

Tillkommer slang, etablering, återfyllnad.

 

Fast gödsel- & kalkspridning

Maskinen vi använder oss av är Pichon M16 med stående spridarvalsar, med en spridningsbredd på ca 20 m beroende på material.

 

Kontakt