Om oss

Om oss

Åbrånets Limousin är ett familjeföretag som håller till i byn Hörnsjö, Nordmalings kommun. Det är vi Kent, Roma, Joanna, Axel & Elias som tillsammans driver ett jordbruk som är inriktat på köttproduktion med ca 100 st ungnöt (15-16 mån) samt 60 dikor.

Vad finns på gården?

På gården är det en renrasig stambokförd Limousin-avelsbesättning. Det finns även två hundar, sommarhöns och tupp. På gården hittar du vår gårdsbutik som i grunden är en bagarstuga byggt på början av 1900-talet, där vi säljer kött från gården samt produkter från trakten. Intill gårdsbutiken driver vi även restaurang & kafé där vi tillagar mat främst på vårt Limousinkött och råvaror från lokala trakten.

Bakgrundsfakta

Gården brukas sedan 1932. Kent Lundström med familj är tredje generation som förvaltar den. Totalt brukas 150 ha åkermark, 35 ha egen mark samt 10 ha naturbetesmark. Till gården hör 90 ha produktiv skogsmark. Limousin är en biffras som härstammar från Frankrike, staden Limoges. Kännetecknande för rasen är den gyllenbruna färgen, en lång välmusklad rygg samt en köttfull bakdel. Under 1600-talet användes rasen som dragdjur i kombination med köttproduktion. Utvecklingen har sedan gått mot en utpräglad köttras och de utmärker sig med lätta kalvningar, högt foderutnyttjande och framför allt högt slaktutbyte. Mer om Limousindjuren kan du läsa om på Svenska Limousinföreningens hemsida. År 2007 började vi förädla egenproducerat Limousinkött till exklusiva korvar och charkprodukter som lanserades på Smak & Lust-mässan i Stockholm, Bondens Egen marknad i Umeå, Nolias Livstilsmässa i Umeå samt Olofsfors julmarknad.

Hur tänker vi kring hållbarhet & miljö?

Vårt mål är att vara ett miljövänligt och klimatsmart företag och det är något vi ständigt jobbar mot. Det hållbara arbetet genomsyrar allt vi gör på gården, vi sköter bland annat våra marker ansvarsfullt så att de ska vara minst lika rik på biologisk mångfald, naturupplevelser & råvaror i framtiden som de är idag. För att forma ett hållbart sätt att leva är djuren en viktig pusselbit i vår verksamhet. De betar marker som är viktiga för ekosystemet och en god djuromsorg är en garanti för välsmakande produkter. Läs om vår hållbarhets- & miljöpolicy här.

Kontakt